WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

W systemie Israeli Tactical School Krav Maga posługujemy się systemem kolorowych pasów. Pasy mają wymiar symboliczny i nie ma obowiązku noszenia ich na zajęciach. Zamiast tego na oficjalnych koszulkach będzie miejsce na rzep, na prawym ramieniu z naszywką w odpowiednim kolorze i logo ITS.

Egzamin mogą prowadzić jedynie „Czarne pasy”

BIAŁY PAS – grupy początkujące

Jest nadawany bez żadnej ceremonii ani egzaminu, każdy uczestnik na wejściu jest posiadaczem białego pasa. Na tym etapie student nie nosi żadnej naszywki i przygotowuje się do egzaminu na pas niebieski.

NIEBIESKI PAS / patch – grupa średniozaawansowana

Egzamin na pas niebieski można zdawać po minimum pełnych 12 miesiącach treningu.

O możliwości podejścia do egzaminu decyduje instruktor prowadzący.

Student będzie egzaminowany z umiejętności (sparingi) walki „jeden na jeden” z użyciem technik ręcznych oraz osobno z umiejętności walki w parterze – jedynie sparingi zadaniowe tj. cel sparingu określa egzaminujący (czarny Pas ITS Krav Maga) – utrzymanie pozycji, wyjście z pozycji. W trakcie sparingów na pas niebieski nie używamy dźwigni i duszeń. W trakcie egzaminu poddajemy sprawdzeniu również przygotowanie mentalne – sparingi w pełnym stroju ochronnym (ochraniacz klatki piersiowej, kask, ochraniacz strefy kroku i rękawice bokserskie) w pełnym kontakcie – UWAGA! Bez uderzeń w głowę!

Student będzie poddawany testowi z tak zwanych gier walki – ataki i obrony z wybranego poziomu. Na tym poziomienie w trakcie egzaminu nie mieszamy technik samoobrony z walką.

 • postawa bierna, pół – bierna i postawa walki
 • poruszanie się we wszystkich kierunkach – dystans
 • uderzenia proste, haki i sierpy statycznie
 • uderzenia proste haki i sierpy w ruchu w ofensywie i defensywie – podstawowa kombinacja, lewy prosty, prawy prosty, lewy sierp
 • kopnięcia liniowe – na strefę kroku (podbijające) i kopnięcia stopujące
 • kolana w klinczu
 • kombinacje uderzeń i kopnięć, przejście do klinczu i użycie kolan
 • RETZEV!!!
 • kontrola otoczenia w walce
 • duszenie z boku i z tyłu – agresywne kontry – RETZEV
 • chwyt za ubranie i próba uderzenia, prewencja, obrona, atak
 • obrony 360 z wejściem ślizgowym – BEZ NOŻA
 • obrony wewnętrzne – lewa przeciwko prawej i prawa, przeciwko lewej,
 • obrona wew. z cofnięciem i kontrą w rytmie 1,5 – rozwinięcie ataku – DYSTANS, TIMINING I RETZEV
 • obrona wew. i 360 z pozycji walki i pozycji pół-biernej
 • pozycja bierna- obronna. Obrona i kontraUwaga!Jednym kluczowych elementów do testowania jest RETZEV i jego wykorzystanie w walce / samoobronie.

Walka w „Parterze”:

– Ćwiczenia sprawnościowe – wprowadzające (wąż, przetoczenia, balans na pośladkach, stanie na głowie itd…)

– obrona przed duszeniem i uderzeniami w dosiadzie – mostowanie, praca w gardzie wstawanie z ziemi

– wstawanie ofensywne i defensywne połączone z atakami i obronami

– uderzanie „w parterze”

– sparingi zadaniowe z kolan – o dominacje

– sparingi zadaniowe jeden na jeden.

PURPUROWY PAS / patch – grupy zaawansowana

Egzamin na pas purpurowy można zdawać po minimum 24 pełnych miesiącach treningu, licząc od daty egzaminu na pas niebieski. Aby podejść do egzaminu każdy uczestnik musi mieć na sobie koszulkę ITS Krav Maga.

O możliwości podejścia do egzaminu decyduje instruktor prowadzący.

Student będzie egzaminowany z umiejętności walki „jeden na jeden” oraz „dwóch na jednego” z użyciem technik ręcznych i nożnych, jak i również z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi oraz osobno z umiejętności walki w parterze z wykorzstaniem dźwigni i duszeń – do poddania. W trakcie sparingów na pas niebieski nie egzaminujemy z użycia uderzeń w parterze.

W trakcie egzaminu poddajemy sprawdzeniu również przygotowanie mentalne- sparingi w pełnym stroju ochronnym (ochraniacz klatki piersiowej, kask, ochraniacz strefy kroku i rękawice bokserskie) w pełnym kontkacie – UWAGA! Bez uderzania w głowę!

Student będzie poddawany testowi z tak zwanych gier walki- ataki i obrony z wybranego poziomu plus wszytkie techniki z poziomów wcześniejszych.

Egzamin może być prowadzony na sali lub w warunkach rzeczywistych, również w stroju codziennym.

Uwaga!

Jednym z kluczowych elementów do testowania jest RETZEV i jego wykorzystanie w walce / samoobronie.

Na tym etapie mieszamy sparingi z technikami samoobrony:

 • obrony przed atakami nożem – ataki okrężne i liniowe. W przypadku zauważenia ataku nożem wymagana jest całkowita neutralizacja
 • obrony zewnętrzne z pozycji biernej i pozycji walki – ataki nadchodzą z boku lub pod kątem 45%
 • obrony wewnętrzne z pozycji biernej i pozycji walki, obrony przedramieniem i dłonią z kontrami
 • szantaże nożem z przodu na wszystkich wysokościach z rozbrojeniem i ucieczką – student musi zaprezentować obydwa rozwiązania z adekwatnymi kontrami
 • obrony przed szantażami bronią krótką na dowolnej wysokości i z dowolnego kierunku – poza zaprezentowaniem techniki liczy się taktyka działania (gra na zwłokę)
 • obrony przed atakami kijem. Z góry, z boku oraz przed pchnięciem
 • obchwyty niedźwiedzie ze wszystkich stron z rękoma skrępowanymi i wolnymi
 • obrony przed duszeniami przedramieniem z tyłu i pod pachą, również z opcją kończącą w parterze
 • kopnięcia okrężne i liniowe we wszystkich kierunkach – bez kopnięć w głowę
 • obrony ręczne i nożne przed kopnięciami
 • młoty – wszystkie kierunki i płaszczyzny
 • uniki rotacyjne przed sierpami i uderzeniami prostymi. Prezentowane w kombinacjach uderzeń
 • pady, przewroty, pady na ścianę z kontrami
 • walka w klinczu i o wykluczenie
 • przeprowadzki

Walka „w parterze”:

 • pozycja boczna i ucieczki z pozycji bocznej
 • walka w gardzie i z gardy
 • duszenia i dźwignie kończące
 • mostowania, przetoczenia

SPARINGI:

 • – sparingi 2 na jednego,
 • – sparingi w parterze,
 • – sparingi z użyciem narzędzi (nóż, kij)

BRĄZOWY PAS / patch – grupa zaawansowana

Egzamin na pas Brązowy można zdawać po minimum 48 pełnych miesiącach treningu ( minium 5 lat trenigu). Aby podejść do egzaminu każdy uczestnik musi mieć na sobie koszulkę ITS Krav Maga.

O możliwości podejścia do egzaminu decyduje instruktor prowadzący.

Student będzie egzaminowany z umiejętności walki „jeden na jeden” oraz „dwóch- trzech na jednego” z użyciem technik ręcznych, nożnych, zapaśniczych i parterowych. Sparingi odbywają się w każdej płaszczyźnie walki z użciem rękawic graplingowych i kasków ochronnych z kratą.

W trakcie sparingów na pas purpurowy egzaminujemy użycie uderzeń w parterze oraz technik kończących.

W trakcie egzaminu poddajemy sprawdzeniu również przygotowanie mentalne – sparingi w pełnym stroju ochronnym (ochraniacz klatki piersiowej, kask, ochraniacz strefy kroku i rękawice bokserskie) w pełnym kontakcie, również z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Student będzie poddawany testowi z tzw. gier walki – ataki i obrony z wybranego poziomu plus wszytkie techniki z poziomów wcześniejszych.

Egzamin może być prowadzony na sali lub w warunkach rzeczywistych, również w stroju codziennym. Wszytkie techniki z poziomu brązowego jak i wcześniejszych poziomów mogą być testowane w warunkach CQB/ samochodzie, tramwaju czy pociągu.

Uwaga! Jednym kluczowych elementów do testowania jest RETZEV i jego wykorzystanie w walce/ samoobronie. Na tym etapie mieszamy sparingi z technikami samoobrony.

Uwaga! Aby zaliczyć BRĄZOWY PAS student musi mieć ukończone szkolenie Israeli Tactical School TAC 1-3

 

 • Rzuty, obalenia wycięcia – z pozycji walki, klinczu i po kontrach
 • Szantaże bronią długą i krótką
 • Walka zimną bronią
 • Strzelectwo bojowe Tac 1-3
 • Obezwładnianie, kajdankowanie, przeszukanie
 • Dźwignie rycerskie po obronie przed nożem
 • Przeszukanie dobrowolne / po aresztowaniu
 • Szantaże z użyciem granatów
 • Nożownik w tłumie, aktywny strzelec w tłumie
 • Obrony przed obaleniami
 • Nóż w parterze

Parter:

 • Pozycja boczna, wyjście z pozycji bocznej, utrzymanie pozycji bocznej, walka z gardy i w gardzie – wszytko z użyciem uderzeń
 • Wysoki parter – walka z ziemi
 • Agresywne wstawanie, brudne zagrywki.

CZARNY PAS

„Jeśli trenujesz jak profesjonalista, możesz naginać zasady jak artysta”

Czarne pas jest nadawany za wieloletnie zaangażowanie w rozwój i udoskonalania systemu oraz swoich umiejętności Krav Maga. Czarny Pas jest osobą biegłą w wykorzystaniu taktyki, techniki i walki we wszytkich płaszczyznach i warunkach…

X