14Sty - 26All DayKrav Maga Instructor CourseIsraeli Tactical School Krav Maga Instructor Course (All Day) Centralny Ośrodek Sportu Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

Opis szkolenia

 

 

 

KRAV MAGA INSTRUCTOR COURSE

The whole course is conducted according to the standards of training the agents of Israeli special services, and one of the instructors is an active agent of the Israeli special services (Shin Bet).

Instructor course designed for people with extensive experience in combat systems and people associated with uniformed services.

Training dedicated to civilians and all functionaries of uniformed services with at least 2 years of experience in martial arts or Krav Maga.

Framework Training program for the civil market:

 • Krav Maga theory – training goals
 • Teaching styles
 • Differences between Krav Maga for civilians and uniformed services
 • Training differences between melee and self-defense
 • Positions and moving in combat
 • Standing Fight / auxiliary exercises
 • Fighting in clinch / auxiliary exercises
 • Fighting in the ground / auxiliary exercises
 • Krav Maga defense techniques – handles, knife, stick, treat, short weapons in all levels of combat
 • Throws and takedowns used in Krav Maga
 • Levers and controls
 • Preventive behavior and aggression management
 • Falls, rolls and breakfalls
 • Use random objects in combat

Framework training program for uniformed services  – law enforcement: Krav Maga Law enforcement instructor course

 • Differences between Krav Maga for civilians and uniformed services
 • You are always armed – preventing the seizure of weapons
 • Teaching styles
 • Falls and getting up from the ground
 • The use of cold weapons
 • Defense techniques for uniformed services – knife, stick, pistol, hand grenade, many aggressors
 • Profiling of suspects, approach, interrogation, search, incapacitation, handcuffing
 • Suicide bombers
 • Fighting on the ground / using weapons – the last resort

MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US:

Mateusz Orczykowski – +48537860719

*Teaching procedures and methods on the instructor course will reflect the combat training program taught during the anti-terrorist course Shin Bet (Israeli Secret Service).

 

**Participants after passing the exam will receive the Israeli Tactical School diploma Krav Maga Instructor and Law Enforcement Krav Maga Instructor issued by Israeli Tactical School – Maryland USA.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KURS INSTRUKTORSKI KRAV MAGA 

Zapraszamy na pierwszy w Polsce kurs instruktorski Israeli Tactical School Krav Maga

Całość kursu jest prowadzona według standardów szkolenia agentów Izraelskich służb specjalnych, a jednym z instruktorów jest czynny agent izraelskich służb specjalnych (Shin Bet).

Kurs instruktorski przeznaczony dla osób z dużym doświadczeniem w systemach walki i osób związanych ze służbami mundurowymi.

Szkolenie dedykowane osobom cywilnym i wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w sztukach walki lub Krav Maga. 

 Ramowy Program szkolenia na rynek cywilny:

 • Teoria Krav Maga – cele szkoleniowe
 • Style nauczania
 • Rożnice między Krav Mag dla cywili i służb mundurowych
 • Róznice szkoleniowe między walką wręcz a samoobroną
 • Pozycje i poruszanie się w walce
 • Walka w stójce/ćwiczenia pomocnicze
 • Walka w klinczu/ćwiczenia pomocnicze
 • Walka w parterze/ćwiczenia pomocnicze
 • Techniki obronne Krav Maga – obchwyty, noż, kij, szantaże bronią krótką we wszytkich płaszczyznach walki 
 • Rzuty i obalenia stosowane w Krav Maga
 • Dźwignie i kontrole
 • Zachowania prewencyjne i zarządzanie agresją 
 • Upadki, pady i przewroty
 • Użycie przypadkowych obiektów w walce 

 

Ramowy Program Szkolenia dla służb mundurowych – egzekwowanie prawa: Kurs Instrukotrski Krav Maga Law Enforcement

 

 • Rożnice między Krav Mag dla cywili i służb mundurowych
 • Jesteś zawsze uzbrojony – zapobieganie zaborowi broni 
 • Style nauczania
 • Upadki i wstawanie z ziemi 
 • Użycie zimnej broni 
 • Techniki obronne dla służb mundurowych – nóż, kij, pistolet, granat ręczny, wielu agresorów
 • Profilowanie podejrzanych, podejście, przesłuchanie, przeszukanie, obezwładnianie, kajdankowanie
 • Zamachowcy samobójcy
 • Walka na ziemi/użycie broni – ostateczność 

Więcej szczegółów po kontkacie telefonicznym lub mailowym…

Mateusz Orczykowski – +48537860719

*Procedury i metody działania nauczne na kursie instruktorskim będą odzwierciedleniem programu szkolenia walki wręcz nauczanego w trakcie kursu antyterrorystycznego Szin Bet (Israeli Secret Service).

 

**Uczestnicy kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymają dyplom Israeli Tactical School Krav Maga Instructor  oraz Law Enforcement Krav Maga Instructor wydany przez Israeli Tactical School – Maryland USA.

 

www.israelitactical.com

 

Więcej informacji:

Mateusz Orczykowski – Head of Krav Maga Program

mateusz.orczykowski@israelitacticalschool.com

+48537860719

Godzina

Styczeń 14 (Poniedziałek) - 26 (Sobota)

Miasto

Centralny Ośrodek Sportu Wałcz

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *